Bestuurdersaansprakelijkheid bv

De bestuurder van een B.V. kan in meerdere gevallen aansprakelijk zijn voor de schulden van die B.V. Onze advocaten schreven al eerder over bestuurdersaansprakelijkheid. Zo kan, als een B.V. failliet is gegaan, het bestuur aansprakelijk zijn voor alle schulden van die B.V. De rechter dient dan vast te stellen dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, terwijl aannemelijk moet zijn dat het faillissement daar ook door is veroorzaakt.

Wat houdt bestuurdersaansprakelijkheid bv in?

Iemand die een eenmanszaak of vof (Vennootschap onder Firma) heeft is aansprakelijk voor de schulden die zijn bedrijf maakt. De reden voor deze bestuurdersaansprakelijkheid is het niet afgescheiden vermogen van deze ondernemingen. Het vermogen van de eenmanszaak of vof is (juridisch gezien) het vermogen van de bestuurder/oprichter. Gaat de eenmanszaak of vof verplichtingen aan die niet betaald worden, dan is er bestuurdersaansprakelijkheid en moet de bestuurder betalen.

Er zijn echter ook rechtspersonen, met name de bv en de nv, waarin dat niet het geval is. Het uitgangspunt van een rechtspersoon is dat hij rechtspersoonlijkheid heeft en dat er een afgescheiden vermogen bestaat. Er is dus in beginsel géén bestuurdersaansprakelijkheid. Kan de bv of nv een bepaalde verplichting niet nakomen, dan is dat jammer, maar dan kan een bestuurder of oprichter daar niet voor opdraaien.

Er zijn echter gevallen waarin er bij rechtspersonen als de bv en de nv wél bestuurdersaansprakelijkheid is. Dat wil dus zeggen dat de rechtspersoonlijkheid van de bv of nv in dat geval geen ‘schild’ biedt tegen eventuele vorderingen. De gevallen waarin er bestuurdersaansprakelijkheid is zullen hierna besproken worden.

Bestuurdersaansprakelijkheid bv; Oninbare debiteur aansprakelijk stellen

Een schuldeiser wiens vordering niet kan worden voldaan (omdat de debiteur failliet is, is ontbonden, of omdat deze simpelweg niet betaalt) is niet afhankelijk van de acties van een curator. In sommige gevallen gaat een B.V. die stopt met betalen zelfs niet failliet, maar wordt overgegaan tot ontbinding van de B.V.

In dat geval wordt geen curator benoemd (waar bestuurders niet altijd op zitten te wachten), maar wordt de B.V. simpelweg uitgeschreven uit het handelsregister. Vaak laten schuldeisers in dat geval hun hoop op verhaal varen, en boeken zij hun vorderingen af. De brutalen hebben de halve wereld. HEt kan ook anders. Een schuldeiser kan de bestuurder aansprakelijk stellen.

Bestuurdersaansprakelijkheid bv